Thành phố Hà Nội phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017

11:03 14/12/2016
Chiều 13/12, UBND TP tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2016; triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, các đồng chí lãnh đạo Thảnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã của TP.

Nhiều đổi mới trong phong trào thi đua
 
Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2016 do Trung ương phát động với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, ngay từ những ngày đầu năm, TP đã tổ chức Hội nghị phát động thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016. Các phong trào thi đua do TP phát động gắn với nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào những khâu yếu, việc khó trong phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề bức xúc xã hội.


Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho lãnh đạo UBND TP
 
Thành phố đã xây dựng và tổ chức triển khai phong trào thi đua xuyên suốt giai đoạn 2016-2020, trọng tâm là thi đua thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị”, “Kỷ cương hành chính” với cách làm mới sáng tạo, kiên trì, hiệu quả… Thông qua công tác chỉ đạo, điều hành với những biện pháp quyết liệt, hình thức phong phú đa dạng, công tác thi đua khen thưởng của TP năm 2016 được đổi mới hiệu quả, thiết thực hơn; việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến, nhân tố mới đã trở thành việc làm thường xuyên của các cấp, ngành. 


Tại hội nghị, 48 tập thể xuất sắc đã được UBND TP tặng Cờ thi đua
 
Năm 2017, theo dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách được giao, TP đã có kế hoạch thu nội địa không kể dầu thô là 185.772 tỷ đồng, tăng 19,5% so với năm 2016. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2017 là 78.043 tỷ đồng, tăng 4,8% so với năm 2016, trong đó chi ngân sách Thành phố là 34.112 tỷ đồng, chi ngân sách quận, huyện, xã, phường là 34.931 tỷ đồng. Theo kế hoạch giao chỉ tiêu kinh tế-xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2017, tổng số chỉ tiêu kế hoạch được giao là 22 chỉ tiêu, trong đó, có 5 chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, 12 chỉ tiêu xã hội, 4 chỉ tiêu đô thị-nông thôn-môi trường, 1 chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp.
 
Tăng cường kỷ cương hành chính trong năm 2017
 
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá, các công việc của năm đầu nhiệm kỳ 2016-2020 đã được TP triển khai với tinh thần chủ động, khẩn trương, nổi bật là góp phần làm cho nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội lũy kế dẫn đầu cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,03%, là mức tăng trưởng cao nhất trong 6 năm trở lại đây. Tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu hợp lý; thu hút đầu tư trong và ngoài nước, giải ngân thực hiện dự án ODA làm tốt. Số lượng doanh nghiệp thành lập tăng; thu ngân sách tốt, vượt mức kết hoạch; lạm phát được kiểm soát. Tuy nhiên, Bí thư Thành uỷ nhận định, môi trường kinh doanh, sức cạnh tranh kinh tế của TP chưa tương xứng với lợi thế, tiềm năng; vi phạm trật tự xây dựng còn nhiều và việc xử lý còn chậm chưa tạo được chuyển biến tích cực; ùn tắc giao thông còn diễn ra phức tạp; công tác PCCC chưa đạt yêu cầu; kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường còn hạn chế, đặc biệt là tại các làng nghề, cụm công nghiệp, mặt nước sông, hồ…
 
Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2017, Bí thư Thành ủy đề nghị toàn hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tinh thần năng động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Tập trung xây dựng và triển khai các giải pháp cụ thể cơ cấu lại ngân sách nhà nước phù hợp thực tiễn đảm bảo nguyên tắc: Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; đầu tư xã hội hóa, tự chủ, nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập, dịch vụ công; đa dạng hóa và thu hút các nguồn lực nước ngoài cho đầu tư phát triển; các công trình, dự án trọng điểm có sức lan tỏa và giải quyết các vấn đề phát triển và vấn đề cấp bách của TP.

Bên cạnh đó, Bí thư Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với giao nhiệm vụ cụ thể nhằm nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của các quận, huyện, thị xã trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cùng với đó là đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung tiềm lực để thực hiện có hiệu quả những giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư thật sự thông thoáng, minh bạch, thuận lợi, nâng cao nguồn lực cạnh tranh của Thủ đô. Tăng cường thông tin để doanh nghiệp tiếp cận cơ chế, chính sách của TP; hỗ trợ phát triển mạnh doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo.
 
Nhấn mạnh năm 2017 TP lựa chọn và xác định là "Năm kỷ cương hành chính", với quyết tâm tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính; nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp của TP tại công sở, nơi cư trú và nơi công cộng. Bí thư Thành ủy đề nghị cần lấy đó là cốt lõi để lan tỏa, nhân rộng ra các tầng lớp nhân dân, từng bước xây dựng trật tự, kỷ cương trong xã hội. Coi kỷ cương, kỷ luật là động lực thành công; tránh bệnh thành tích, đầu voi đuôi chuột... Riêng kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công của TP năm 2017, Bí thư đề nghị các cấp, các ngành từ TP đến cơ sở phải chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện trên nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả.
 
Các ngành, các cấp cùng thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2017
 
Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế-xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2017. Cụ thể, TP sẽ tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” trong đó nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; Tăng cường quản lý, điều hành thu, chi ngân sách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 với mức cao nhất; Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng; Thực hiện tốt an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân, đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế; Làm tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đô thị và xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng chính quyền vững mạnh...
 
Để chuẩn bị tổ chức cho nhân dân đón Tết Dương lịch 2017 và Tết cổ truyền vui tươi, ấm áp, an bình, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đề nghị các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, chuẩn bị đủ nguồn hàng hóa đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, không để tăng giá đột biến; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý thị trường; chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng; chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Xây dựng phương án cụ thể đảm bảo an ninh, trật tự; không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, các vụ việc gây phức tạp về an ninh trật tự; không để xảy ra đua xe, đốt pháo nổ trong dịp Tết. Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông; đảm bảo giao thông an toàn, thông thoáng trước, trong và sau Tết. Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ các đối tượng chính sách, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu, đối tượng xã hội...; đảm bảo các dịch vụ đô thị: cung cấp điện, nước, vệ sinh môi trường, đảm bảo chiếu sáng, trang trí và làm đẹp Thành phố trong dịp Tết.
 (Theo HNP)
 

 
theo Thể Thao Ngày Nay

Tin liên quan